Társasházkezelési szolgáltatásaink

Ajánlat társasházak részére

n

ÁLLAGMEGÓVÁS

A ház állagának figyelemmel kisérése, a ház közös ügyeinek, rendeltetésszerű működésének biztosítása.

n

KÉPVISELET

A társasház képviselete külső szervek felé.

n

KAPCSOLATTARTÁS

Kapcsolattartás a polgármesteri hivatallal, valamint az önkormányzati lakások vagyonkezelőjével.

n

MUNKÁLTATÓI JOGGYAKORLÁS

A vállalkozó, mint közös képviselő gyakorolja a munkáltatói jogokat a társasház alkalmazottai tekintetében.

n

SZAKÉRTŐK MEGBÍZÁSA

Jogosult a saját munkája elősegítése érdekében – közgyűlési hozzájárulással – jogi képviselőnek és egyéb külső szakértőnek megbízást adni.

n

BANKSZÁMLA KEZELÉS

A társasházi bankszámla, házipénztár kezelése.

n

KÖNYVELÉS

Vezeti a társasház könyvelését, ennek keretében (APEH, TB, Önkormányzat) a határidők betartásával megteszi a szükséges bejelentéseket, adatszolgáltatásokat és teljesíti a szükséges fizetési kötelezettségeket.

n

SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTSÁG

Kapcsolatot tart a Számvizsgáló Bizottsági tagokkal.

n

KÖZÜZEMI SZÁMLÁK

A társasház közüzemi számláinak ellenőrzése, kifizetése.

 
n

ELSZÁMOLÁS

Elkészíti a társasház költségvetését, valamint éves elszámolását, s ezeket a társasház közgyűlése elé terjeszti.

 

n

PÁLYÁZAT

A felújítási munkákra minden évben, ha a közgyűlés úgy dönt, pályázatot ad be az Önkormányzat, ill. a Főváros felé (amennyiben állami privatizációból lett társasház).

 

n

KÖZGYÜLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlésen hozott határozatokról nyilvántartást vezet, a hozott határozatokat teljesíti.

 

n

SZMSZ

A tulajdonosok felé elszámolást készít a közös költség befizetésekről az
SzMSz szerint.

 

n

FELSZÓLÍTÁS

A három hónapot meghaladó közös költség hátralékos tulajdonosokat írásban felszólítja, ha a felszólítás ellenére sem fizetnek, akkor intézkedik a közös költség tartozás bírói úton történő behajtására.

 

n

vállalkozási díj

A vállalkozó vállalkozási díját minden évben kölcsönös megállapodás alapján a közgyűlés határozza meg.

 

n

AJÁNLATKÉRÉS

A közös tulajdonú felújítási munkákra 2-3 árajánlat alapján a legjobb ajánlattevőtől való megrendelése, a munkák ellenőrzése és átvétele.

 

n

KÖZGYÜLÉS

Évente legalább egyszer közgyűlést hív össze, ahol beszámol az adott gazdasági évről, költségvetést készít a következő gazdasági évre. A közgyűlési meghívóval ezt minden tulajdonostárs részére eljuttatja.

Felújítások pályáztatása a kerületi önkormányzatoknál

Nagy hangsúlyt fektetünk a társasházak felújításának pályáztatására a kerületi önkormányzatoknál. A felújítás során elnyert vissza nem térítendő támogatások a beruházás 25 %-át teszik ki és kamatmentes kölcsön további 25 %-ot biztosít a társasházak részére, az önerő biztosítása mellett. Ezen hitelek visszafizetése 3 éves időtartam, ami ha szükséges, a felújítási alapot növeli meg.

Cégünk által elnyert társasházi felújítási pályázatok referenciái a teljesség igénye nélkül: 

Bp. VI. Jókai utca 14.

Kémények, kéményseprő járda felújítása

Tető  részleges felújítás

Bp. VI. Teréz Krt. 22.

Fekvő ereszcsatorna cseréje

Gáz alap-felszálló vezeték cseréje

Kéményseprőjárda felújítása

Bp. VI. Izabella utca 76.

Gáz alapvezeték cseréje

Tető részleges felújítása

Kéményseprőjárda felújítása

Bp. VI. Felsőerdősor utca 12-14

Kémények felújítása

Részleges tetőfelújítás

Udvar felújítása

Bp. XII. Fodor utca 5-7.

Teljes tető felújítása

Épület dilattáció felújítás

Bp. III. Kenyeres u. 25

Tető részleges felújítása

Bp. III. Kenyeres u. 25

Tető részleges felújítása

Referenciánk még a Bp. VI. Dessewffy u. 16. számú épület tetőtér eladásán keresztül  az épület teljes felújítása.

(Tervező és Kivitelező: Ép-Tech Invest Kft., Köpe Csaba)

társasház kezelőt keres?

Lépjen velünk kapcsolatba! 20 éve megbízható partnerek vagyunk.